ABOUT US

 

 

 

เครื่องปั้นดินเผาศิลาดล/เครื่องเคลือบศิลาดล

          ศิลาดล มาจากคำภาษาอังกฤษสันสกฤตคำว่า " ศิลา " แปลว่าหิน " ดล " แปลว่าเขียว รวมกันแปลว่าหินสีเขียว เนื่องจากมนุษย์พยายามที่จะเลียนแบบให้เหมือนหยกในธรรมชาติ โดยที่หยกได้รับความนิยมว่าเป็นหินธรรมชาติที่แข็งแกร่งสวยงาม และมีความเชื่อเรื่องนำโชคลาภ

          ลักษณะเด่นของศิลาดล ( Celadon ) เป็นเคลือบใสสีเขียวหยกมองทะลุเนื้อดินได้ ผิวเคลือบจะราน แตกลายงาบนตัวเคลือบ เป็นเครื่องปั้นดินเผาที่เผาด้วยความร้อนสูง เคลือบด้วยวัสดุธรรมชาติ 

           ในปัจจุบันการผลิตงานศิลาดลเริ่มเป็นงานที่หาได้ยาก เนื่องจากวัตถุดิบในการผลิตเริ่มหายาก ประกอบกับการสืบสานการเผางานศิลาดลโดยใช้น้ำเคลือบโบราณนั้น ต้องใช้ประสบการณ์และเทคนิคเฉพาะบุคคล ส่วนการออกแบบชิ้นงานในปัจจุบันเริ่มมีหลากหลายขึ้น ส่วนใหญ่ยังผลิตแบบดั้งเดิมโดยใช้ฝีมือแรงงาน ใช้เครื่องจักรในการผลิตน้อย และน้ำเคลือบใช้สูตรโบราณจากขี้เถ้าไม้ยืนต้นจากไม้ก่อและไม้รกฟ้า มาผสมกับดินผิวหน้านา จึงถือได้ว่าเชียงใหม่ เป็นแหล่งผลิตศิลาดลแบบดั้งเดิม ที่อนุรักษ์ความงามของศิลปะสมัยสุโขทัยไว้

 
 

                  เมื่อต้นปี 2560 Celapot (เซลาพอต) เริ่มก่อตั้งโดยคนรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดอยากทำผลิตภัณฑ์ศิลาดลรูปแบบใหม่ที่ทันสมัยแต่ยังคงเอกลักษณ์ความเป็นไทย ประกอบกับทาง Celapot มีช่างที่มีประสบการณ์และฝีมือในการทำศิลาดลแท้นานกว่า 30 ปี ซึ่งยังคงใช้วัสดุจากธรรมชาติทั้งหมด แม้ในปัจจุบันแทบไม่มีใครสามารถทำได้ เนื่องด้วยวัสดุในการทำนั้นค่อนข้างจำกัดและเริ่มหายาก เมื่อเทียบกับงานศิลาดลในปัจจุบันเริ่มมีการใช้สารเคมีมาใส่ในน้ำเคลือบมากขึ้นเพื่อให้ได้สีเขียวเหมือนธรรมชาติ

            อีกทั้งทาง  Celapot เน้นลวดลายและสีสันที่คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์วัฒนธรรมของไทย โดยช่างฝีมือที่เน้นความละเอียดประณีต และชิ้นงานที่คัดสรรคุณภาพทุกชิ้นงาน

 Visitors: 116,693